سخنان کوروش کبیر (2)

1

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

کوروش کبیر

 

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .

کوروش کبیر

1

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

کوروش کبیر

1

منبع:گلچین سخنان کورش بزرگ در اینترنت 

(منبع دقیقی برای جملاتی که به "کورش بزرگ" نسبت داده شده است،وجود ندارد.تنها سند معتبر که از کوروش برجای مانده استوانه‌ای به‌طول ۲۲٫۵ سانتی‌متر و عرض ۱۱ سانتی‌متر از جنس خاک رس با نوشته‌ای ۴۵ سطری به‌زبان بابلی است)

1

برای دیدن بقیه سخنان کوروش کبیر روی اینجا کلیک کنید.